WSPARCIE

WSPARCIE

NOWA WERSJA OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)

Ver 1.02 [06. June 2019]
Firmware Ver 3.91 for N1, Ver 1.03 for N10/N100
Melco N1 firmware Ver 3.91 and N10/N100 firmware Ver 1.03 are released on 6th June.

 

Ver 1.02 [26 grudnia 2018 r.]

[LOKALNY ODTWARZACZ USB-DAC]
– Dodano inne lokalne odtwarzacze USB-DAC obsługujące MELCO Markerless DSD.
Brinkman Nyquist DAC
iFi Pro iDSD
Wskazówki dotyczące odtwarzania: Dream DAC / Dream Transport / Merlot DAC

[UDOSTĘPNIANIE SMB]

– Windows 10 ver. 1809 lub nowszy nie mają dostępu do udziału SMB bez identyfikatora / hasła. Tak więc użytkownik systemu Windows 10 może uzyskać dostęp do Biblioteki muzycznej Melco z identyfikatorem: nobody i hasłem: nobody.
– Ulepszenia nazw plików i oznaczeń folderów

[SERWER MEDIA]

– Zaktualizowano do Twonky 8.5.1

[PODŁĄCZANIE DYSKU USB-CD]

– Zobrazení potvrzovací zprávy po skončení importu CD

[FUNKCE PODPORY]

– Přidáno menu pro kontrolu propojitelnosti s každým připojením k internetové službě

– Před vytvořením archivního souboru přidáno potvrzovací zobrazení

 [OSTATNÍ]

– Vylepšené řízení interního disku během bootování

– Vylepšené formátování interního disku

ŘADA N1

Ver 3.90 [20 grudnia 2018 r.]

[LOKALNY ODTWARZACZ USB-DAC]

– Dodano USB-DAC obsługujący MELCO Markerless DSD

Brinkman Nyquist DAC

Cambridge Audio Edge NQ

iFi Pro iDSD

Marantz SA-12 / ND8006

Mytek Digital Brooklyn Plus / Liberty

Typy odtwarzania: Dream DAC / Dream Transport / Melrot DAC

[ODTWARZANIE I sterowanie]

– Poprawiona stabilność odtwarzania

– Poprawione wyświetlanie tytułów OLED podczas zmiany ścieżki lub przyrostu listy odtwarzania w trybie MODE 0, odtwarzanie bez przerwy.

– Poprawione wyświetlanie tytułu OLED na końcu listy odtwarzania.

– Bezpośrednie połączenie przewodowe iPada lub tabletu w trybie „Direct Mode” bez konieczności korzystania z routera.

– Przycisk „UP“ (W GÓRĘ)  resetuje odtwarzanie, gdy odtwarzanie jest kontrolowane przez aplikację.

[UDOSTĘPNIANIE SMB]

– Windows 10 wer. 1809 lub nowszy nie mają dostępu do udziału SMB bez identyfikatora / hasła. Tak więc użytkownik systemu Windows 10 może uzyskać dostęp do Biblioteki muzycznej Melco z identyfikatorem: nobody i hasłem: nobody.

– Ulepszenia nazw plików i znaczników folderów

[SERWER MEDIA]

– Nazwa „Update Music Database” (Aktualizuj bazę danych muzyki) zmienia się na „Clear and Rebuild Database” (Wyczyść i odbuduj bazę danych). Odtworzona baza danych zawiera rozszerzenie na inny dysk. (Wcześniej odtworzona baza danych była tylko wewnętrzn dysk twardy).

[PODŁĄCZANIE DYSKU USB-CD]

– Poprawiony wyświetlacz OLED podczas odtwarzania muzyki z podłączonego napędu USB-CD.

– Zmiana komunikatu podczas importowania płyty z danymi.

– komunikat potwierdzenia wyświetlanych po zaimportowaniu CD.

[FUNKCJE WSPARCIA]

– Dodano menu do sprawdzania łączności z każdym połączeniem z Internetem

– Dodano menu do sprawdzania jednostki wewnętrznej

– Dodano widok potwierdzenia przed utworzeniem pliku archiwum

[OTHER]

– Dodano menu do usuwania płyty rozszerzającej bez wyłączania

– Poprawione zarządzanie dyskiem wewnętrznym podczas bootingu

– Poprawione tworzenie kopii zapasowych i import przez porty USB

30 listopada 2018 r. Zostala uruchomiona aplikacja sterująca „MELCO Music HD” na iPada.

14 września 2018 r

Zaktualizowano kolejny zestaw biblioteki muzycznej „N10” i „N100”.

AKTUALNOŚCI


[Ważne] Dostęp z komputera

 

Aby monitorować aktualizację systemu operacyjnego za pomocą komputera, MELCO ustawia ID i HASŁO dla dostępu z komputera.

(N1 FW wersja 3.90, N10 / N100 FW wersja 1.02)

Jeśli na komputerze pojawi się okno danych logowania, wpisz „nobody” w nazwie użytkownika i haśle, a następnie kliknij OK.

Bardziej szczegółowe informacje techniczne na temat aktualizacji firmware można znaleźć na blogu MELCO.