PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

1: CZY MOGĘ UŻYWAĆ MELCO Z TIDAL?

> TIDAL jest dostępny, jeśli używasz urządzenia Android z Bubble UPnP. Uwaga dotycząca aplikacji znajduje się na stronie pobierania.

2: MELCO po automatycznej aktualizacji WIN 10 NIE MOŻNA ZLOKALIZOWAĆ W SIECI, LUB NIE MOŻNA ZALOGOWAĆ SIĘ POD POD NAZWĄ UŻYTKOWNIKA, TYLKO pod  ADRESEM IP.

> Spróbuj wykonać jeden z poniższych kroków:

  • Na panelu zadań ◎ (Cortana) znajdź „„Windows Credentials “ => kliknij na „Add a Windows credential“.

=> Adres: \\ (nazwa)

User name:          nobody / nazwa użytkownika: nobody

Password:            nobody / Hasło: nobody

  • SETTINGS => => Network & Internet => Wi-Fi lub Ethernet => Allow your PC to be discoverable / Pozwól, aby Twój komputer był wykrywalny w sieci => ON
  • System => Apps & features => Programs & features => „View installed updates” => W nim wybierz kod „KB3189866” => Uninstall

3: Jakie aplikacje MOGĘ UŻYWAĆ DO sterowania N1?

> > Przeglądanie, wybór muzyki i funkcje do transportu odtwarzacza są dostępne za pośrednictwem punktu kontrolnego UPnP. Jeśli DAC USB zostanie podłączony do Melco, Melco zaprezentuje się w sieci jako Renderer UPnP..

Każdy punkt kontrolny UPnP zatem identyfikuje odtwarzacz i pozwala mu na wyzukiwanie i sterowanie.

Ustawienie trybu sterowania na Melco: Settings – USB-DAC – Controller – Mode 0, Mode 1 lub Hybryd.

Aplikacje Mode 0 (UPnP)

MELCO Music HD

BubbleUPnP

mConnect Player

Aplikace Mode 1 (OpenHome)         

Bubble UPnP

Kazoo

Inne aplikacje też mogą działać. Powyższe są ale kontrolowane przez MELCO do pracy z lokalnym odtwarzaczem biblioteki muzycznej USB.

Tryby:

– HYBRID MODE pozwala Melco automatycznie wybierać MODE 0 lub MODE 1 zgodnie z aplikacją, z którą próbuje się połączyć – dzięki temu wszystko jest znacznie prostsze.

– MODE 0 umieszcza playlist na samym urządzeniu aplikacji (jeśli aplikacja utraci transmisję danych, odtwarzacz się zatrzyma).

– MODE 1 umieszcza playlist do Melco (to znaczy playlist jest zachowywany, nawet jeśli aplikacja utraci transmisję danych w sieci). Podczas odtwarzania przez USB Melco wyświetli częstotliwość próbkowania i inne informacje na przednim wyświetlaczu OLED.

4: Jakie zewnętrzne Urządzenia USB można używać z N1?

> Do tworzenia kopii zapasowych / ROZSZERZANIA

 Aby uzyskać wysoką wydajność i wygodne użytkowanie, Melco zaleca napęd USB MELCO E100 lub napęd USB wyprodukowany w technologii Buffalo.

 Melco oferuje szybki port USB 3 – zalecane są wszystkie szybkie dyski USB 3.

 > Dla IMPORTU CD

 Gdy Melco N1 zostanie zaktualizowany do wersji 3.0.00 FW lub nowszej, aktywuje się jego funkcja „Direct CD Import“ (Bezpośredniego importu CD). Zalecamy następujące:

 Odtwarzacz Blu-Ray – W zestawie jest kabel połączeniowy i zewnętrzny zasilacz. W przypadku korzystania z Melco instalacja nie jest wymagana.

 MELCO D100

Buffalo Media Station Blu-Ray Mechanika

 W razie innych pytań prosimy o kontakt. Z przyjemnością pomożemy.